Femto-LASIK หรือ "เลสิกไร้ใบมีด" คือเทคโนโลยีใหม่ในการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธี LASIK โดยการใช้ Femtosecond laser
ในการแยกชั้นกระจกตาแทนการใช้ใบมีด Microkeratome (ในวิธี Standard LASIK)

 

การแยกชั้นของกระจกตามีความแม่นยำมากขึ้น และมีความหนาเหมาะสมมากขึ้น

รอยการตัดแยกชั้นมีความเรียบ ทำให้แผลหายเร็วขึ้น

ใช้ระยะเวลาในการฟักฟื้นน้อยลงเมื่อเทียบกับการใช้ใบมีด Microkertome

ลดความเสี่ยงของการอักเสบหรือการติดเชื้อจากการแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด


ใช้ Femtosecond Laser ยิงเพื่อแยกชั้นของกระจกตา หรือ เปิด Flap แทนใบมีด

แยกชั้นของกระจกตา

เปิดกระจกตาแล้วพับไว้เพื่อเตรียมขั้นตอนการขัดกระจกตาด้วย Excimer Laser

ใช้ Excimer Laser ขัดปรับความโค้งของกระจกตา

ปิดชั้นของกระจกตากลับเข้าที่เดิม