การรักษาสายตา สำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น และสายตายาวตามวัยพร้อมกัน

 

 

เทคโนโลยี SmartSurf-Presby Max เทคโนโลยีใหม่เฉพาะเครื่อง Schwind เป็นการแก้ไขสายตา
ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นและสายตายาวตามวัย

 

แก้ไขสายตาสั้นและสายตายาวด้วยการรักษาเพียงครั้งเดียว

เป็นการยิงเลเซอร์ขัดผิวกระจกตาให้สามารถโฟกัสได้หลายระยะ

คนไข้สามารถมองเห็นชัดเจนได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลได้พร้อมกัน

 

 

 

ลักษณะการแก้ไขสายตากรณีที่คนไข้มีปัญหาสายตาสั้นและสายตายาวตามวัยพร้อมกันแบบดั้งเดิมมีสองวิธี

1. Fullvision - รักษาสายตาสั้นให้หมดไป แต่คนไข้ยังคงมีสายตายาว จึงยังต้องใส่แว่นสายตายาว

2. Monovision - ภาษาพูดมักเรียกว่า สั้นข้าง-ยาวข้าง เป็นการรักษาสายตาสั้นบนดวงตาข้างหนึ่ง  และรักษาสายตายาวบนดวงตาอีกข้างหนึ่ง

 

 

เมื่อใช้เทคโนโลยี PresbyMax เข้ามาช่วยในการรักษาสายตาทั้งสั้นและยาว ช่วยให้คนไข้สามารถกลับมามองเห็นได้สมบูรณ์เหมือนเดิม