การแก้ไขสายตาด้วยวิธี PRK (Photoreflective Keratectomy)

เป็นวิธีการผ่าตัด การแก้ไขสายตา สั้น ยาว เอียง เช่นเดียวกับวิธีเลสิก
แต่ PRK จะใช้การขูดลอกผิวกระจกตาชั้นนอกออก (Epithelium) เสมือนการลอกหนังกำพร้าออก
และใช้ Excimer Laser ยิงในการปรับกระจกตาเพื่อปรับความโค้ง หลังจากนั้นจะใช้คอนแทคเลนส์
ชนิดพิเศษ (bandage contact lens) ปิดไว้จนกระทั่งผิวกระจกตาสมานกันสมบูรณ์

ซึ่งต่างกับการทำ LASIK ตรงที่ LASIK จะทำการเปิดแยกชั้นกระจกตาก่อนแล้วใช้ Excimer Laser ยิงในการปรับกระจกตา


แพทย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทำ PRK ได้ดังนี้

1. อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่ไม่สามารถทำเลสิคได้เนื่องจากกระจกตาผิดรูป หรือกระจกตาบาง ไม่สามารถแยกชั้นกระจกตาได้
3. ผู้ที่มีภาวะตาแห้งมากกว่าปกติ
4. มีค่าสายตาคงที่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
5. ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์ หรือ ให้นมบุตร
6. มีประวัติการลอกหลุดของกระจกตาดำ (Recurrent Erosion) และ กระจกตาถลอกง่าย
7. ไม่เป็นโรคบางชนิดที่ทำให้แผลหายช้าหรือโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน เช่น เบาหวาน , SLE

*โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้กับคนไข้ที่มาตรวจว่าเหมาะสมในการทำวิธี LASIK หรือวิธี PRK
เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดกับคนไข้

 

 

ใช้อุปกรณ์พิเศษในการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออก และใช้ Excimer Laser ยิงลงบนกระจกตาที่ลอกผิวนอกออกแล้วเพื่อปรับความโค้ง

 

กระจกตาถูกปรับความโค้งเสร็จเรียบร้อย ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษปิดไว้เพื่อรอให้ผิวชั้นนอกของกระจกตาสร้างสมบูรณ์