Active 6D eye tracking

    ระบบติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา ที่ใช้ในเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ทำเลสิกขณะที่เครื่องยิงเลเซอร์ขัดผิวกระจกตาอยู่นั้น
หลายคนมีความกังวลอยู่ว่าถ้าตาเราไม่อยู่นิ่งแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือแก้ไขไม่ตรงจุดได้หรือไม่ 
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้ผ่านการคิดค้นและออกแบบมาอย่างดีแล้ว ให้เครื่องเลเซอร์มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะ
ที่ทำการรักษา ดังนั้นเมื่อมีการขยับ หรือการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะที่ยิงเลเซอร์อยู่ คอมพิวเตอร์จะสามารถตรวจพบและ
มีการขยับตามได้ในเวลาชั่วเสี้ยววินาที หรือ Millisecond (1/1000) หรือหนึ่งในพันของวินาทีจะเป็นระบบที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก
ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการรักษาทำให้มีความแม่นยำ และความปลอดภัยสูง เป็นที่ที่ไว้วางใจได้

 

  สำหรับเครื่อง Schwind Amaris750 มีระบบติดตามดวงตาขณะทำการผ่าตัดมากถึง 6 แกน หรือ 6 มิติของการเคลื่อนไหวของดวงตา
ด้วยความถี่ 1050 Hz หรือ 1,050 ครั้งต่อวินาที
ซึ่งครอบคลุมทุกการเคลื่อนไหวของดวงตา คนไข้จึงไม่ต้องกังวลว่าหากขยับดวงตาระหว่าง
การผ่าตัดแก้ไขสายตานั้นจะเกิดผลเคียงหรือไม่