Automatic Fluence Level Adjustment (AFLA)

คือเทคโนโลยีการยิง Excimer Laser ในการขัดกระจกตาเพื่อปรับความโค้งของแบบสองพลังงาน
ในช่วง80%แรกของการยิงเลเซอร์ เครื่องจะยิงด้วยระดับพลังงานสูง (high fluence) เพื่อขัดผิวกระจกตาโดยรวมก่อน
จากนั้นเครื่องจะยิงด้วยระดับพลังงานต่ำ (low fluence) ในอีก 20% ที่เหลือ เพื่อขัดผิวของกระจกตาโดยละเอียดอีกครั้ง
เปรียบเหมือนกับการใช้กระดาษทรายหยาบขัดงานเบื้องต้นก่อนแล้วใช้กระดาษทรายแบบแบบละเอียดขัดอีกครั้ง
ซึ่งผลที่ได้จะทำให้การขัดกระจกตามีผิวที่เรียบเนียนมากขึ้น

 

 

ช่วงแรกยิงเลเซอร์ขัดกระจกตาโดยรวมด้วยระดับพลังงานสูง (high fluence)

ช่วงที่สองใช้พลังงานต่ำ (Low Fluence)  เพื่อขัดกระจกตาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง