การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

 1. อาบน้ำ สระผม ห้ามแต่งหน้า, ทาเล็บ และทาครีมทุกชนิด ห้ามใส่น้ำหอม                   
  และสเปรย์ทุกชนิด
 1. ในวันผ่าตัดควรนำญาติมาด้วย ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
  เมื่อทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
  สามารถกลับบ้านได้ทันที
 1. ผู้ป่วยจำเป็นต้องมาพบแพทย์ในวันถัดไปเพื่อตรวจตา

 2. กรุณานำแว่นกันแดดมาด้วย

 3. เริ่มหยอดยาฆ่าเชื้อ (Tobradex)

 

ารปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด

 1. หลังผ่าตัดวันแรกอาจมีอาการน้ำตาไหล เคืองตา หรือแสบตา
  ในบางรายอาจจะมีอาการตาแดงประมาณ 3-4 วัน และแสบตา สู้แสงจ้าไม่ได้ประมาณ 7 วัน

 2. ห้ามขยี้ตา และระวังน้ำสกปรกเข้าตาเป็นเวลา 7 วัน

 3. ให้หยอดยา และทานยา ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

 4. รับประทานอาหาร และยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ

 5. หลีกเลี่ยงในที่มีฝุ่นละออง, ควันบุหรี่ และควรสวมแว่นกันแดดทุกครั้งเวลา
  ออกแดดเป็นเวลา 1 เดือน

 6. ห้ามแต่งหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และห้ามทาเปลือกตาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 7. ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 1 เดือน

 8. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานๆ เช่น การอ่านหนังสือ และการใช้คอมพิวเตอร์

 9. ท่านต้องเข้ารับการตรวจตาตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง และถ้ามีอาการผิดปกติ
  ควรรีบมาพบแพทย์ก่อนถึงวันนัดหมาย

 10. ท่านต้องเข้ารับการตรวจหลังการทำเลสิก จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
  1 วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน/ 6 เดือน